ایده ای برای جمع آوری آب باران | یک ایده
ایده

ایده ای برای جمع آوری آب باران

ایده ای ساده برای ذخیره سازی آب باران ، این ایده در مرحله طراحی جوایز متعددی را دریافت کرده من جمله René Smeets هلند ، در این ایده مخزنی بین راه آب باران قرار داده شده تا آب به میزان لازم درون آن قرار گیرد .

بیشتر بخوانید »