تبدیل ماشین عادی به ماشین هوشمند با قابلیت رانندگی | یک ایده
ایده

تبدیل ماشین عادی به ماشین هوشمند

ایده ای جذاب ، کنترل ماشین با استفاده از یک سری ابزار و کیت که به ماشین اضافه می شود در این ایده شما می توانید بعد از نصب سیستم بر روی ماشین دیگر رانندگی نکنید بلکه سیستم به صورت اتوماتیک رانندگی را انجام می دهد .

بیشتر بخوانید »