ایده

گجتی ایرانی برای گم نشدن وسایل

در این ایده گجت کوچکی طراحی شده بنام فایندیما که به شما کمک می کند تا وسایل خود را گم نکنید این گجت کوچک طراحی شده به وسیله بلوتوث به اپلیکیشنی متصل است ، شما می توانید فایندیما را به دسته کلید یا کیف خودتان متصل کنید و در صورتی که فاصله پیدا کنید یا وسیله خود را گم کردید بوسیله گوشی پیدا کنید و اگر گوشی گم شد بوسیله فایندیما می تونید پیدا کنید.

بیشتر بخوانید »