تلفیق دوربین و کوادکوپتر | یک ایده
ایده

تلفیق دوربین و کوادکوپتر

ایده ای جالب تلفیق دوربین و کوادکوپتر ، در این ایده که برای خلق تصاویر جذاب طراحی شده سیستمی قرار داده شده تا کنترل کوادکوپتر از طریق موبایل انجام شود و تصاویر برای موبایل ارسال شود .
وزن این دستگاه ۲۰۰ گرم و ۱۷۰ میلیمتر فضا دارد .
نرم افزار ویژه PITTA این امکان را فراهم کرده تا با مشخص کردن یک هدف دوربین با فاصله مشخص هدف را دنبال کند

بیشتر بخوانید »