ایده

پریزهای توسعه پذیر

در این طرح پریزها به صورتی طراحی شده که دارای قابلیت افزایش می باشد شما می توانید برای اطراف پایه میز از این پریز ها استفاده کنید ، طراحی انجام شده براساس خانه زنبور می باشد و با استفاده از LED طراحی شده در اطراف پریز شما به راحتی می توانید در تاریکی استفاده کنید .

بیشتر بخوانید »
ایده

درب بطری نوشابه

درب بطری نوشابه طراحی مجدد درب بطری نوشابه در این طرح با استفاده از تغییر در درب بطری باعث افزایش فروش و همچنین ارزش جدید

بیشتر بخوانید »